bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie nowego zarządzenia

Wewnętrzne akty prawne

WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE
OBOWIĄZUJĄCE W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA „Edukacja” WE WROCŁAWIU


2019/2020


Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 11.03.2020 r.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 03.06.2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenia Dziekana

Zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.
Zobacz zarządzenie [PDF]

Zarządzenie nr 1/2020 Dziekana Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uczelni podczas obowiązywania stanu epidemicznego na terenie RP
Zobacz zarządzenie [PDF]


2018/2019


Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 16/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” z dnia 30.09.2018r. w sprawie liczebności grup studenckich w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
Zobacz zarządzenie [PDF]


Zarządzenie nr 15/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 30 września 2018r. w sprawie określenia zasad wynagradzania nauczycieli akademickich wykonujących swoje obowiązki w ramach umów cywilno-prawnych, umów o pracę oraz wynagradzania pracowników za godziny ponadwymiarowe na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych
Zobacz zarządzenie [PDF]


Zarządzenie nr 14/2018 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu z dnia 27 września 2018r. w sprawie określenia zasad zatrudniania i rozliczania wynagradzania dla nauczycieli akademickich wykonujących swoje obowiązki w ramach umów cywilno-prawnych realizowanych na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych
Zobacz zarządzenie [PDF]Uchwały SenatuOpublikował: Magdalena Rogalska
Publikacja dnia: 26.03.2020
Podpisał: Magdalena Rogalska
Dokument z dnia: 21.03.2019
Dokument oglądany razy: 1 979

Wersja do druku